Pokládka PVC

PVC má již dlouhá léta nezastupitelné místo na našich prodejnách. PVC se vyznačuje nízkou cenou, velkým výběrem vzorů, barevnou a tvarovou stálostí, nenáročnou údržbou, dlouhou životností a rychlostí pokládky.

Dnešní PVC již nelze pokládat za lacinou variantu pod-ahové krytiny, která má zakrýt panelákové podlahy. Ale jedná se o kvalitní, estetickou a praktickou podlahovinu s různými stupni tvrdosti a odolnosti.

Rozměření

Předtím, než začnete s nákupem PVC, musíte si rozmě-řit místnost. V nejlepším případě si rozměry místnosti zaneste do základního nákresu, kde označte výklenky oken, topení, dveře a výčnělky stěn.

Příprava podkladu
Před samotnou pokládkou PVC nesmíte zapomenout na přípravu podkladu, který by měl být pevný, rovný, tvrdý, trvale suchý, čistý a hladký. 

Ideální podmínky pro pokládku PVC jsou: teplota okolo 18 °C, relativní vlhkost pod 75 % a vlhkost podkladu by neměla přesahovat 2,5 %. Pokud dojde k přesahu těchto hodnot, hrozí poškození podlahové krytiny.

Podlahu je nutné vždy vystěrkovat a to v tloušťce dle její výsledné třídy zátěže. Stěrkování vždy předchází penetrace. Vždy dbejte konkrétního doporučení výrobce stěrky či lepidla.

Lepení PVC na původní PVC nedoporučujeme, ale pokud je to nezbytné, lze lepit při použití speciální penetrace, která zabraňuje migraci pigmentů do nového PVC. (Pozor, vinyl na PVC nelze lepit!)

Rozložení
Než zahájíme pokládku, musíme materiál rozložit na 24 hodin do místnosti, kde se bude instalovat. PVC se tak přizpůsobí podmínkám prostředí a usnadní se jeho insta-lace a manipulace. A dbejte, aby PVC u stěn přečnívalo asi o 10 cm. 

Přiřezávání
V této chvíli můžete PVC krytinu přesně oříznout. PVC pevně přitlačte a nechte mezi krytinou a stěnou milimetro-vou mezeru, aby PVC mohlo pracovat.

Lepení
PVC se pokládá celoplošně přilepením PVC, což zvyšuje jeho životnost.

Doporučujeme podlahovou krytinu vždy správně nalepit či fixovat (zabráni se tím vzniku boulí a zvinění podlahoviny).

Při celoplošném lepení krytinu z jedné strany stočte, natřete podlahu lepidlem a krytinu položte do původní polohy na lepidlo. Pak natřete zbytek podlahy po pásech širokých asi 1 m a PVC postupně pokládejte.

Pozor: U všech materiálů respektujte námi doporučená lepidla, dále pak pokyny výrobce lepidel a jejich pokyny pro zpracování.
V případě podlahového topení je nutné před pokládkou nejméně 2 dny předem podlahové topení snížit na max. 15 °C či úplně vypnout.

Doporučujeme místnost nepoužívat nejméně 24 hod. po dokončení instalace. Po položení a dodržení všech postupů můžete krytinu volně zatěžovat.

Napojení
Pokud budou potřeba dva pruhy PVC, je lepší je položit s menším přesahem a zároveň nastavit návaznost vzorů. Při přiříznutí spojů položte pásy PVC na sebe a prořízněte je společně. Oba pruhy je pak lepší zafixovat lepicí pás-kou proti posunutí. Švy mezi PVC můžete uzavřít prostřed-kem pro svařování za studena, tzv. „studený spoj" (tuba A a tuba C), který si můžete pořídit na našich prodejnách. Pokud studený spoj nepoužijete, pak spoj ještě jednou podlepte a přitlačte k podlaze.

Po celoplošném lepení můžete PVC dobře přitlačit nebo pro vyrovnání použít válec. Pozor, respektujte čas na schnutí lepidla!

Ukončení
Přechody do jiných místností zakryjte přechodovými lištami a okraj PVC podél stěn soklovými lištami. V našem sortimentu si jistě vhodný profil vyberete.
inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.