Pokládka koberce

Čeká Vás v nejbližší době pokládka koberce a rozmýšlíte se, zda si na tento úkol objednat řemeslníky? Máme pro Vás praktický návod, jak koberec správně „nainstalovat". Úspěch začíná při nákupu. Nebojte se zeptat našich zaměstnanců, jak správně vybrat, jaké koupit příslušen-ství a jak koberec položit a na co si dát pozor.

Rozměření
Předtím, než začnete s nákupem koberce, musíte míst-nost přesně rozměřit. Rozměry místnosti zaneste do základního nákresu, označte výklenky a výčnělky stěn. Pokud je to možné, vyvarujte se spojům, proto kupte velký celoplošný koberec.

Priprava podkladu
Podklad očistěte nejlépe vysátím a odstraňte případné zbytky lepidla z předchozí krytiny (lze odstranit obvyk-lými prostředky na mytí nádobí a vodou). Dbejte na to, že podklad musí být rovný, suchý, pevný, čistý, bez trhlinek a jiných defektů. Pokud podklad nesplňuje výše uvedené požadavky, je nutné ho upravit. Postupujte dle tabulky „Jak upravíte podklad".

Rozložení
Koberec položte na podlahu a dbejte na to, aby u všech stěn mírně přečníval.

Koberec nechte rozložený 24 hodin, aby se mohl tzv. „aklimatizovat".

Oříznutí
Po rozložení a aklimatizaci koberec nahrubo ořízněte podél stěn a výklenků Mys-lete na to, aby před lepením zůstalo 5 cm na dořez a případný spoj.

Lepení
Dle předpokládaného zatížení pro lepení krytiny vyberte vhodné lepidlo, fixaci nebo oboustrannou lepicí pásku. S výběrem vhodného lepidla Vám naši prodavači jistě rádi a odborně poradí.

Doporučujeme podlahovou krytinu vždy správně nalepit ói fixovat (zabrání se tím vzniku boulí a zvinění podlahoviny).

Lepíme následujícím způsobem: První polovinu koberce přelož.te do středu místnosti a pomocí „zubové stěrky" (viz obrázek vpravo) naneste lepidlo na podklad. Lepidlo nechte odvětrat dle návodu. Poté vraťte koberec zpět do ještě vlhké vrstvy lepidla. Případné vzduchové bubliny pečlivě vytlačte směrem od středu k okraji. Poté postup zopakujte s druhou polovinou koberce.

Dbejte, aby řezné hrany byly smočeny v lepidle. Po úpiném přilepení koberec přesně dořízněte podél stěn a výklenků. Na celoplošné lepení koberce použijte vhodné lepidlo.

POZOR!!! Pokud se chystáte pokládat koberec na dřevěnou podlahu, tak nejdříve vyzkoušejte snášenlivost podlahy s vodou. Potřebné opravy provedle ihned a při práci zajistéte dobré odvétrávání místnosti.

Napojení
Může se stát, že jedna šířka koberce nebude stačit, je třeba koberec nastavit. Nalepte pásy koberce vedle sebe tak, aby se překrývaly asi o 3-5 cm přes sebe a dejte pozor, aby se směr vlasu shodoval. Oba pruhy prořízněte současně pomocí ocelového pravítka a ostrého nože (tomuto se říká napojení beze švu). Poté spoj ještě jednou podlepte a přitlačte k podlaze.

Ukončení
Pro přechody různých krytin využijte práh, pod který koberec vsunete nožem, anebo lze místo prahů použít vhodné přechodové profily.

V našem sortimentu si určitě vhodný profil vyberete. Okraj koberce podél stěn zakryjete soklovou lištou. Mějte na paměti, že správná instalace koberce prodlužuje jeho životnost.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.